Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Nästa blodsockerkoll

Just nu finns inga ytterligare planerade tillfällen för blodsockerkollen